סיפור על האנשים שמאחורי המפקדים

מאת עידו פיוטרקובסקי